; ; ; ;

Tisícročná múdrosť palmových listov

Značná časť Informácií, ktoré sa nachádzajú v knihe, pochádza bezprostredne od indických guruov

O autorovi: Zoltán Gábor Lukács

Osem rokov skúmam fungovanie palmových listov, ako tlmočník a organizátor som sa zúčastnil viac než 1000 predčítavaní. Naše miestnosti za účelom predčítavaní sa nachádzajú v Bratislave, Budapešti a Székesfehérvári, naši klienti k nám prichádzajú z viac než 50 krajín.

Mám dlhoročné osobné vzťahy so všetkými indickými predčítavačmi, ktorí spolupracujú so zahraničím.V knihe si môžete prečítať cestopisné zážitky z mojich stretnutí s nimi.

O obsahu knihy

 • Pôvod a vznik osudových a palmových listov.
 • Prastará múdrosť, chrám Akáše, kde sa nebo dotýka Zeme
 • Moment tvojej slobodnej vôľe v nebi
 • Proces od registrácie po koniec predčítania
 • Postup pri hľadaní, identifikácii a predčítaní
 • Fungovanie knižníc, v ktorých sú listy uložené
 • Uloženie, konzervácia a prepisovanie listov
 • Štruktúra palmových listov, kapitoly a prílohy
 • O Maharišioch. Kto, prečo a ako napísal listy?
 • Úlohy na čistenie karmy a uľahčenie osudu, modlitby, mantry, meditácie
 • Kolobeh života a smrti
 • Usmernenie v súvislosti s tvojim životom a životnou úlohou
 • Náhľad do tisícročnej múdrosti

Mojou víziou je, aby každý človek mohol žiť svoj život v zdraví a s pozitívnym pohľadom na svet. Je to pre mňa prioritou pri práci a motiváciou v súvislosti s palmovými listami. Mojim cieľom je pomôcť ľuďom žiť ľahší a šťastnejší život. Pochopiť ako funguje karma a čo môžeme sami pre seba urobiť.

O nás: Poslanie palmových listov

O knihe

Však si už aj ty mal niekedy pocit, že by bolo dobré vedieť, ako ďalej? Ocitol si sa na rázcestí, v situácii, s riešením ktorej si ešte nemal skúsenosti a kde si bezradne hľadal, ktorou cestou ísť ďalej. Mal si už niekedy pocit, že Boh hádam zaspal, keď pracuje karma? Alebo si mal pocit, že tvoj život je v poriadku, ale predsa by si si chcel byť istý, že robíš dobré rozhodnutia?

Nasledujúc usmernenia svojho palmového listu

Nasledujúc usmernenia svojho palmového listu som dostal kľúč k životu. Potvrdenie toho, na akú osudovú úlohu som sa podujal. Podporu, že nie som na ňu sám. Dozvedel som sa, čo je to karma, ktorú musím vo svojom živote očistiť, aká je karmická úloha, ktorú som si so sebou priniesol. Prišiel som na to, že môžem veci zmeniť a dostal som inštrukcie ako. Pochopil som, prečo som toho musel toľko prežiť, aby som sa naučil všetko, čo som si pre svoj život vytýčil. Tieto skúsenosti pomôžu môjmu ďalšiemu rozvoju, pomôžu mi ísť svojou cestou.

Dostal som odpoveď na veľké otázky svojho života. Naučil som sa odpútať od toho, čo ma viazalo k minulosti. Naučil som sa namiesto obáv koncentrovať sa na tvorbu. Pochopil som, že moja situácia sa sama od seba nezmení. Už viem, čo preto musím urobiť.

Ako ti to môže pomôcť?

Získaš možnosť pohybovať sa v pozemskom svete, v tvojom terajšom živote vo vlastnom priestore, podľa svojej mapy. Môžeš dosiahnuť úroveň, ktorá je pre teba ideálna a je v súlade s tvojou osudovou úlohou. Nájdi svoju cestu a realizuj svoje ciele. Podujal si sa na túto úlohu, lebo si veril, že to dokážeš. Vedel si, že máš dosť duševných síl, uvedomelosti, energie a výdrže. Dokážeš to!

So zámerom sprístupniť na jednom mieste všetky informácie o osudových a palmových listoch, pozbieral som skúsenosti, podstatné fakty, informácie, pomocou ktorých bude celý systém prehľadný, môžeš sa s ním zoznámiť. O palmových listoch už mnohí počuli, ale fungovanie systému, jeho hĺbky boli doteraz zahalené tajomstvom. Dostaneš odpoveď na otázky a získaš také vedomosti, ktoré boli doteraz dostupné iba málokomu.

Tisícročná múdrosť pochádzajúca od indických guruov

Palmové listy sú zdrojom niekoľko tisícročnej pravekej múdrosti, ktoré napísali vyvolení múdri majstri. Svätá veda a tradícia bola po tisícročia dostupná iba v Indii. Teraz však nadišiel čas, aby sa stala dostupnou aj pre širší okruh ľudí. Je to možné aj preto, lebo sme dosiahli takú úroveň uvedomelosti, naša vibrácia sa zvýšila do takej miery, že sme už schopní prijať a dobre použiť to, čo odtiaľto dostaneme. Dospeli sme, dozreli sme na to.

Značná časť informácií, uvedených v knihe, pochádza bezprostredne od indických guruov. Toto súhrnné dielo o palmových listoch a o múdrosti, ktorú už po celé tisícročia uchovávajú, sa zrodilo s ich povolením, respektíve na ich osobnú žiadosť.

Chcem si objednať knihu!

Zaujímajú ťa palmové listy a chcel by si si knihu čo najskôr prečítať? Smelo si ju objednaj.


Tisícročná múdrosť palmových listov

Zaujímajú ťa palmové listy a chcel by si si knihu čo najskôr prečítať? Smelo si ju objednaj. Objednanie knihy

Chcem si objednať knihu! - Palmleaves - book

Chcem si objednať knihu! - items.akasha_book

Chcem si objednať knihu! - items.noe_book

Chcem si objednať knihu! - items.akasha_palmleaves_books

Rád by si sa zúčastnil predčítania alebo potrebuješ ďalšie informácie o palmových listoch?

Ak máš záujem o predčítanie palmových listov, spoj sa s nami. Prosím uveď svoje kontaktné údaje a ozveme sa ti mailom alebo telefonicky.

Tu ti odpovieme na tvoje otázky a keď si praješ, zahájime proces predčítavania.

Samotná registrácia vás k ničomu nezaväzuje.
Cena vyhľadania a predčítania palmového listu je 180 €.

Prihlásiť sa na odber

Pre prihlásenie na odber noviniek vyplňte svoje údaje: