ani je jednou z deviatich hlavných nebeských bytostí hinduistickej astrológie. Šani je kráľom podsvetia, stelesnením planéty Saturn a je pánom soboty (slovo „shani“ vo väčšine indických jazykov znamená „sobota“). Je známy ako najväčší učiteľ a dobroprajník pre spravodlivých, ale tiež ako trestajúci tých, ktorí nasledujú cestu zla, zrady a pomsty. Šani je v hindskej mytológii spojovaný s vranou, ktorá reprezentuje škodlivé a nečisté vlastnosti. Hindské tradície často zahŕňajú uctievanie tohto božstva s cieľom rozohnať nebezpečných duchov a iné nadprirodzené bytosti.

Odporúčaná mantra: Om Sham Shanishcharaya Namah

 
K správnej výslovnosti mantry Ti poslúži toto video: