Párvatí je druhá Šivova žena, matka Ganéšu a Skandu. Je bohyňou plodnosti, lásky a oddanosti, a takisto božskej sily. Je jemným a starostlivým aspektom hinduistickej bohyne Šakti a je jedným z hlavných božstiev šaktizmu.

Šaktizmus je denominácia hinduizmu, ktorá za najvyššie božstvo považuje Šakti (Božiu Matku) vo všetkých jej formách. V čistom šaktizme nie je Veľká Bohyňa alebo Mahá Deví (Veľká Matka) ničím iným, než najvyšším božstvom.

Deví Mata je teda Matka Vesmíru ako Boh v ženskom princípe, ktorá má veľa mien, čím môže vzniknúť dojem, že hinduistických bohýň je veľa, pritom však mnohé regióny i tradície vlastne používajú rôzne mená pre jedno a to isté Božstvo.

Zdroj: www.freebsd.nfo.sk/hinduizmus/parvati

Odporúčaná mantra: Adi Shakti Namo Namo

 
K správnej výslovnosti mantry Ti poslúži toto video: