Spevy velebiace a opisujúce deväť planét nášho solárneho systému. Týchto deväť planét má dôležitú rolu v životoch a aktivitách všetkých ľudí bez rozdielu. Každej z týchto deviatich planét boli pripísané určité vlastnosti, ktoré nám poskytujú a ovplyvňujú nás nimi. Naše aktivity a výsledky našich aktivít môžu tiež závisieť na týchto planétach, ich súlade a planetárnej konštelácii. Vraví sa, že uctievanie týchto planét ich upokojuje a zmierňuje ich vplyvy na naše životy a aktivity, ktoré vykonávame.

Odporúčaná mantra:

Információ a mantráról:
1. týždeň: Om Súrja Graha Namaha, Om Súrja Graha Athi Dévathai Namaha".(Slnko) -- (opakovať 108-krát)
2. týždeň: Om Čandra Graha Namaha, Om Čandra Graha Athi Dévathai Namaha".(Mesiac) -- (opakovať 108-krát)
3. týždeň: Om Gujak Graha Namaha, Om Gujak Graha Athi Dévathai Namaha".(Mars) -- (opakovať 108-krát)
4. týždeň: Om Budan Graha Namaha, Om Budan Graha Athi Devathai Namaha".(Merkúr) -- (opakovať 108-krát)
5. týždeň: Om Guru Graha Namaha, Om Guru Graha Athi Devathai Namaha".(Jupiter) -- (opakovať 108-krát)
6. týždeň: Om Šukira Graha Namaha, Om Šukira Graha Athi Devathai Namaha".(Venuša) -- (opakovať 108-krát)
7. týždeň: Om Šani Graha Namaha, Om Šani Graha Athi Devathai Namaha".(Saturn) -- (opakovať 108-krát)
8. týždeň: Om Rágu Graha Namaha, Om Rágu Graha Athi Devathai Namaha".(Ascending Node) --( opakovať 108-krát)
9. týždeň: Om Kétu Graha Namaha, Om Kétu Graha Athi Devathai Namaha".(Descending Node) --( opakovať 108-krát)