Lakšmí (iné mená: Mahá Lakšmí, Radha, Sítá) je hinduistická bohyňa bohatstva, ktorá predstavuje spoločníčku boha Višnu a ktorá sa môže inkarnovať do ľudskej podoby podobne ako ostatní bohovia. V hinduizme má princ Ráma spoločníčku Sítu, Krišna má za spoločníčku Rádhu; a hoci vzniká dojem viacbožstva, stále ide o jednu a tú istú bytosť považovanú hinduizmom za božskú. Lakšmí má aj svoje chrámy a v niektorých odnožiach višnuizmu plní takmer podobnú úlohu ako Šakti v šivaizme. Lakšmí je meno rovnakého charakteru ako Višnu - t. j. označuje sa ním božstvo v hinduizme, avšak bez jeho ľudského atribútu, kedy je takýto boh inkarnovaný do ľudskej formy tak ako Višnu do podoby Ramu alebo Krišnu.

Odporúčaná mantra: Om Hreem Shreem Lakshmibhyo Namaha

 
K správnej výslovnosti mantry Ti poslúži toto video: