Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský (zriedkavejšie aj Isus Christos – v pravoslávnom a gréckokatolíckom prostredí) je ústrednou postavou kresťanstva. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu a jeho učenie je zaznemenané v Novom Zákone. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu sa na vieru a pokániu. Okolo roku 30 ho Rimania v Jeruzaleme ukrižovali.

Kristove zásady i zásady hinduizmu sa viac-menej zhodujú. „Hinduisti Ježiša uctievajú, je uznávanou duchovnou osobnosťou,“ hovorí Swami Amaranda. Aj keď pre hinduistov Kristus nie je Boh, možno v ňom vidieť jedno z božích vtelení. Gándhí tvrdil, že Ježišove slová tvorili základ jeho metódy nenásilného odporu. Podľa Gándhího tak Kristus nekázal nové náboženstvo, ale nový život. Hovoril: „Na Ježiša sa pozerám ako na veľkého učiteľa ľudstva, ale nevidím v ňom jediného Božieho Syna. No v prenesenom význame sme všetci synovia, splodení Bohom.“

Odporúčaná mantra:

Információ a mantráról:
Neexistuje žiadna odporúčaná mantra, môžete si vybrať akúkoľvek modlitbu podľa vlastného uváženia.