Agastia (tiež Agathiyar alebo Agastya) je v Indii považovaný za svätca. Je jedným z maharišov, ktorým bolo umožnené nahliadnuť do nebeskej kroniky Akáša a čerpať z nej informácie, ktoré zapisoval do palmových listov.

Odporúčaná mantra: Om Agastyadeva Namaha