Váš list osudu, palmový list, vám ukazuje vašu optimálnu a najvhodnejšiu životnú cestu, ktorú ste schopní nasledovať, a ak to urobíte, môžete očakávať v živote to najlepšie. Je dôležité si uvedomiť, že takýto život sa nezrealizuje sám od seba, keďže nie sme pasívnymi pasažiermi vo vlaku, ktorý sa hýbe nezávisle od nás.

Váš život je tvorený z vašich rozhodnutí a činov, ktoré robíte. Váš osud, váš životný zámer, určuje hlavný smer - je ako koryto rieky. Sú určité udalosti a uzly, ktorým sa pravdepodobne nevyhnete. No to, ako nimi prejdete, je len a len na vás.

Napríklad, ak máte v živote možnosť niečo vyhrať, nezáleží na tom, či si kúpite žreb, podáte loto alebo či čakáte na niekoho, kto vám to vloží do rúk. “Možnosť” znamená, že tzv. zámok na dverách bol odomknutý. No stále ste to vy, kto musí chytiť kľučku, dvere otvoriť a vstúpiť do nich. Je zbytočné prihlásiť sa na kurz cudzieho jazyka a potom tam nechodiť alebo sa nepripravovať na hodiny - takto sa nový jazyk nenaučíte.

Sily a protichodné sily, príčiny a následky - na uskutočnenie zmeny to musíte byť vy, kto urobí prvý krok. O tom sú aj očistné úlohy. Volajú sa “puje” (púdže), čo znamená práca na sebe a prekračovanie svojich limitov. Urobte svoje puje, pracujte na sebe, pracujte pre seba. Dostali sme už stovky spätných väzieb od tých, ktorí svoje puje vykonali a je viac než zrejmé, že tí, ktorí:
- chcú žiť šťastný život
- sú ochotní na sebe pracovať
- sú dobrí ľudia, plní lásky a viery v srdci
- prijmú vedenie a robia to, čo im bolo odporúčané v palmovom liste
- vykonajú odporúčané očistné úlohy a otvárajú svoje vnútro hlbšej viere a láske
sú schopní zbaviť sa súčasných ťažkostí a viesť svoj život šťastnejším, harmonickejším a pozitívnym smerom.

Úlohy, ktoré ste dostali, sú určené pre vás. Je len na vás, či ich urobíte. Nemusíte o nich hovoriť mne ani nikomu inému. Ste to len vy, kto je za to zodpovedný. Je to vaše rozhodnutie, či vám vaše vlastné šťastie stojí za to a ste ochotní pre to niečo vykonať.

Očistné úlohy, zvané “puje” sú rozdelené na rôzne skupiny. Na ďalších stránkach nájdete veľa informácií o rôznych typoch, bohoch, mantrách či obradoch.

Vaše šťastie je pre nás dôležité. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa očistných úloh, alebo sa cítite zaseknutý v procese ich vykonávania a potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. Naše mobilné číslo aj e-mailovú adresu nájdete na vrchu našej webstránky.

Prajem vám šťastný život plný úspechu, pevného zdravia, lásky a harmónie!

Zoltán Gábor Lukács
Palmové Listy

Odporúčaná mantra: