Višnu je Boh zo svätej Trojice, ktorý sa zjavil tu na Zemi v podobe, pre ktorú sa zvykne používať výraz "avatára" (vtelenie) alebo "inkarnácia" (tiež vtelenie). Takýto Boh sa môže zjaviť ako ryba, korytnačka, ale aj ako človek.

Prvou inkarnáciou Boha Višnua bola "Matsya" alebo Ryba. Višnu v tejto forme zachránil svätca Satyavratu, čo je akási paralela Noeho v hinduizme. Existuje aj Matsya purána, v ktorej sa popisuje viac.

Pred mnohými tisíckami rokov, keď už bol prvý život na Zemi, existoval tu jeden príšerný démon, ktorý zastrašoval ľudí a získaval si ich na svoju stranu. Múdrym nasledovníkom Dharmy bránil vykonávať posvätné obrady a ukradol sväté Védy, ktoré skryl v najnedostupnejších hĺbkach oceánu. Brahmá, Stvoriteľ sveta, sa rozhodol konať a pristúpil k Višnuovi a požiadal Ho o pomoc. Višnu dal okamžite prísľub, že niečo urobí. Prijal na seba podobu ryby (matsya) a hodil sa do mora. Pán Višnu zabil démona a z čriev mu vytrhol Védy.
Matsya ako forma Boha Višnua sa zobrazuje ako postava so štyrmi rukami s vrchnou ľudskou podobou a odspodu s telom ryby.

Višnu si vybral človeka - stal sa ním svätec Satyavratá (nazývaný aj ako Manu, čo je označenie pre prvého človeka), aby predĺžil pokračovanie stvorenia potom, ako Bohovia zošlú svoj hnev na ľudské plemeno formou potopy. Príbeh je veľmi podobný biblickému opisu potopy (Noe).
Druhou inkarnáciou Boha Višnua, historicky o niečo neskoršia ako Matsya, bola Kúrma alebo Korytnačka. Kúrma patrí tiež do Satya Yugy, počas ktorej Pán Višnu nadobudol podobu polovičného človeka a korytnačky a po veľkej potope sedel na spodku mora s korytnačou polovičkou tela odspodu. Višnu vo vtelení korytnačej bytosti zachránil jeden veľký do mora sa potápajúci masív (Mandára) a tým aj svet.

Treťou je Varáha alebo Divá sviňa, vo forme ktorej Višnu zabil démona menom Hiranyákša a zachránil tak ukradnuté Védy zo spodku oceánu.

Štvrtou je Narasimha - poločlovek a pololev, akási "sfinga", v podobe ktorej Višnu zabil ďalšieho veľkého démona.

Piatou je Vámana alebo inkarnácia v podobe trpaslíka, ktorý sa narodil v rodine jedného brahmanského kňaza. Vámana je piata avatára Boha Višnua a jeho prvá inkarnácia keď sa celý zjavil v ľudskej podobe.

Šiestou inkarnáciou je Parašuráma, počas ktorej Pán Višnu prichádza ako bojovník, syn istého svätca, potomka veľkého Bhrigusa

Siedmou inkarnáciou je Rámá, ktorý zabil démona Rávanu, ktorý mu uniesol manželku Sítu. Viac o týchto udalostiach píše epos Rámájana.

Ôsmou inkarnáciou je Krišna, ktorý zabil Kansu, syna veľmi zlého démona (píše sa aj Kamsa). Krišna sa zjavuje v Mahábhárate ako Boh Ardžunovi a ukáže mu aj svoju božskú podstatu. Keď sa Krišna narodil, kráľ Kansa dal pozabíjať novonarodeniatka podobne ako Herodes, keď sa narodil Ježiš. Kansovi totiž predpovedal istý mudrc, že ho zabije ôsmy syn Devakí. Krišna sa narodil na ešte horšom mieste ako Ježiš - vo väzení a Jeho zrodenie bolo doprevádzané zázrakmi.

Deviatou inkarnáciou je Budha, aspoň tak mnohí tvrdia.

A desiatou je Kalki, ktorý príde a zničí tmu na tejto Zemi.

Niektoré názory hovoria, že aj Ježiš bol avatárou Boha Višnua. v hinduizme je pekné práve to, že rôzne protichodné názory môžu vzájomne existovať a rešpektovať sa.

Spoločníčkou Višnua je Lakšmí, ktorá sa v hinduizme uctieva ako bohyňa bohatstva, múdrosti.

Zdroj: www.freebsd.nfo.sk/hinduizmus/krisna

Odporúčaná mantra: Om Namo Narayanaya

 
K správnej výslovnosti mantry Ti poslúži toto video: